55 بازدید
    1 نفر

    پنجره لیفت به ابعاد 5/80متر عرض و 2/80ارتفاع ،پروژه جناب مهندس شجاعی