60 بازدید
    0 نفر

    سالن همایش هتل بین المللی المپیک تهران

    دریافت تقدیرنامه بعنوان مدیربرترهلدینگ دانش بنیان شرکت گسترش طراحان نقش الماس (آینوتی) ازدستان مدیرعامل شرکت جناب آقای علی معارفی

    بیش از یک ماه ●معرفی اشخاص