102 بازدید
1 نفر

گزارش عملکرد کد کارت ویزیت الکترونیکی (EBC)

صاحبین کسب و کار می‌توانند از این بخش گزارش لیست افرادی که درخواست کارت ویزیت را داده اند جستجو و مشاهده کنند.