68 بازدید
  0 نفر

  من میجنگم

  من میجنگم....
  .
  .
  .
  فقط برای بقا نمیجنگیم
  برای آسایش میجنگیم
  .
  .
  .
  .
  به پاس تمام یاد داده هایت
  به پاس تمام گفته هایت
  به پاس تمام نگرش هایت
  به پاس دستای پر مهر پدرانه ات
  در رکابت میجنگیم