83 بازدید
1 نفر

اگر میخواهی به هدفت برسی. اگر میخواهی فلان چیز را بدست آوری و اگر میخواهی ... یک راه بیشتر نداری. فقط اقدام کن اقدام کن اقدام کن

بیش از یک ماه ●آموزشی

    • سیاوش فرتوت چوان بیش از یک ماه

      عالی بود 💪💪💪;