77 بازدید
2 نفر

شهاب فدوی در همایش رونمایی

صحبت های جناب آقای شهاب فدوی در همایش رونمایی شهریور ماه سال نود و هشت واقع در هتل المپیک در حضور کارشناسان فروش شرکت و خانواده بزرگ آی نوتی