86 بازدید
0 نفر

معرفی و آموزش رزومه ساز ICV

معرفی و آموزش تکمیل کردن رزومه ساز ICV مدرس: دکتر محمد پورابتهاج