59 بازدید
0 نفر

بینایی سنجی

چشم حساسترین عضو بدن میباشد در عین حساسیت در معرض تهدیدات محیطی فرا وانی نیز هست .خوراکیهای مورد نیاز چشم
انواع حبوبات .گوشت .سبزیجات.جگر.هویج .سیر .روغن زیتون وبسیاری از سبزیجات و میوه جات دیگر ک در سلامتی چشمها فوق العاده تاثیر گذار هستندتقویت بینایی بسیار مهم میباشد چشمها یکی از اعضای مهم برای ما میباشند و رسیدگی ب آنها مهم .
برای مواظبت از چشمها از عینکهای آفتابی طبی استفاده کرده واقدام بموقع جهت رفع عیوب چشم .مرتب آنهارا معاینه کنید و از سلامتی آن .مطمئن شوید .

بیش از یک ماه ●پزشکی و سلامت

    دیگر ویدئو ها