62 بازدید
0 نفر

برتراند راسل

توصیه لرد راسل برای آیندگان و بخصوص جوانان .... صحبت های این مرد بزرگ را حتما ببینید و بشنوید


    دیگر ویدئو ها