60 بازدید
0 نفر

خنده ی کودکان

خنده بر هر درد بی درمان دواست ...... دیدن خنده کودکان معنای زندگیست