65 بازدید
0 نفر

فن بیان تئاتر

کلاسهای کنترل ذهن ، فن بیان و بازیگری مقدماتی - مربی : امیر آزادخانی