38 بازدید
    0 نفر

    فیلم کوتاه ما در قرن بیست و یکم زندگی میکنیم

    این فیلم از صحبت خانم های جوامع مختلف ساخته شده است و مشکلاتی که زنان در جوامع دارند را بیان میکند فیلم کوتاه ما در قرن بیست و یکم زندگی میکنیم را حتما ببینید