32 بازدید
    0 نفر

    مناظره ملی گرایان و اصولگرایان

    مناظره ملی گرایان و اصولگرایان نظر شما چیه؟ آیا دینداری بهتر است یا دین ستیزی