34 بازدید
    0 نفر

    فیلم کوتاه وسواس اثر مارتین اسکورسیزی

    فیلم کوتاه وسواس نشان دهنده وسواس شخصی انسان مدرن است که مارتین اسکورسیزی در شروع کار خود در حرفه ی کارگردانی اینگونه به تصویر کشیده است