3273 بازدید
7 نفر

شب های تایلند پاتایا

توی شب های پاتایا این صحنه دیدن داره ! این پیرمرد دست فروش تایلندی توی پاتایا غذاهای خوشمزه میفروشه😜


    • siavash 09056243541 بیش از یک ماه

      وااااای اولش فکرکردم که شوخی میکنه و اونا چیپس و هله هوله هستند نگو واقعا سوسک و کرم و...هستند هنگ کردم;