72 بازدید
0 نفر

چیزی رو که می خوای با هر قیمتی به دست بیار

کلیپ انگیزشی عالی - تو دنیای کثیفی زندگی می کنی که حقتو نمیدن. باید خودت به دستش بیاری