41 بازدید
    0 نفر

    دلیل این همه جوان تحصیل کرده بیکار از زبان دکتر

    جناب دکتر داودی در دیداری که با دانشجویان دانشگاه آزاد داشتند سوالات دانشجویان از جناب دکتر بیشتر حول بیکاری فارغ‌التحصیل دانشگاهها به دلیل عدم وجود زیرساختهابود و دیگر اینکه افزایش بی رویه واحدهای دانشگاهی در تمام مناطق کشور وبه تبع آن سیل خروجی فارق التحصیلانی که نیازمندشغلند وهرگز نمی توانند شغلی برای خود دست و پا کنند و یکی از عمده ترین مشکلات در اینخصوص را مدیریت غلط و فاقد برنامه ی اصول بیان کردند و راهکارهای لازم برای رفع این معضل نسل جوان و تحصیل کرده را یادآور شدند و اشاره کردند که در تمام دنیا ابتدا نیازسنجی چندین ساله در خصوص رشته ها وتخصص های مورد نیاز جامعه صورت می گیرد وبعد طبق

    همان نیاز سنجی ها برخی رشته های دانشگاهی را کم ویا حذف و برخی دیگر راافزایش و توسعه می‌دهند که متاسفانه در کشور ما چنین اتفاقی نمی افتد و ایجاد رشته های جدید و گسترش و توسعه رشته های موجود بدون مطالعه و کارشناسی صورت می گیرد و نتیجه همین می شود که امروز درصد بالایی از بیکاران جامعه را جوانان تحصیل کرده تشکیل می‌دهند و مسئولیت این‌همه خسارات بزرگ مستقیما به عهده دولت است که تون مدیریت در این خصوص را ندارد