65 بازدید
0 نفر

بدست آوردن توانایی ایستادن کودک با بیماری میوپاتی

بدست آوردن توانایی چهاردست و پا رفتن و ایستادن مریض میوپاتی شدید در کاردرمانی خانه سبز نازی آباد توسط آقای پرویز رحیم پور

بیش از یک ماه ●پزشکی و سلامت