1052 بازدید
0 نفر

الکساندرایت بایوس ۲۰۱۹

قویترین و پیشرفته ترین دستگاه لیزر پزشکی الکساندرایت 2019 دنیا
تابش همزمان دو لیزر الکس و ان دی یاگ که بهترین نتیجه را به ارمغان میاورد
تقسیم بندی بدن توسط دستگاه صورت میگیرد

بیش از یک ماه ●پزشکی و سلامت