211 بازدید
0 نفر

تصویر هوایی از روستای ضامنجان اراک، بهار۱۳۹۸

تصویر هوایی بسیار زیبا از روستای ضامنجان اراک،سفید خانی سربلند،پل تاریخی هفت چشمه ضامنجان،باغات وسیع ضامنجان،جریان سیلاب در رودخانه قره کهریز

بیش از یک ماه ●سفر و گردشگری