15 بازدید
    0 نفر

    تصویر هوایی از روستای ضامنجان اراک، بهار۱۳۹۸

    تصویر هوایی بسیار زیبا از روستای ضامنجان اراک،سفید خانی سربلند،پل تاریخی هفت چشمه ضامنجان،باغات وسیع ضامنجان،جریان سیلاب در رودخانه قره کهریز