157 بازدید
0 نفر

توضیحات جراحی لاپاروسکوپی توسط خانم دکتر بتول دانش بدی

انواع جراحی هایی که توسط لاپاروسکوپی در بیمارستان پارسیان توسط خانم دکتر بتول دانش بدی انجام می شود.

بیش از یک ماه ●پزشکی و سلامت