32 بازدید
    0 نفر

    یاسین هدایتی فر و استاد سیدا

    در این ویدیو یاسین هدایتی فر (مدرس هوش مالی) و استاد سیدا (مرد حافظه ایران)) در رابطه با شرایط اقتصادی و پولسازی از شرایط بحرانی صحبت می کنند