25 بازدید
    0 نفر

    Hyoscyamus داروی بنگدانه یا هایوسایموس

    یکی از داروهای مهم هومیوپاتی که در درمان بیش فعالی کاربرد دارد

    بیش از یک ماه ●پزشکی و سلامت