69 بازدید
0 نفر

ریباندینگ مو

ماندگاری کراتین در حالت عادی بین 3تا 6ماهه بستگی به مواد صافی داره.مواد
مورد استفاده ما بین ماه 9تا یکسال ماندگاری داره
#ریباندینگ مو

بیش از یک ماه ●آرایشی و بهداشتی