38 بازدید
0 نفر

بدست آوردن توانایی ایستادن کودک فلج مغزی


کودک فلج مغزی هایپوتون شدیدی را می بینید که با کمک کاردرمانی در کلینیک کاردرمانی خانه سبز نازی آباد توانایی ایستادن را بدست آورده است

بیش از یک ماه ●پزشکی و سلامت