24 بازدید
  0 نفر

  بدست آوردن توانایی ایستادن کودک نابینای تاخیر حرکتی به کمک کاردرمانی

  بدست آوردن توانایی ایستادن کودک کم توان ذهنی نابینا در کلینیک کاردرمانی خانه سبز نازی آباد. درمانگر :آقای پرویز رحیم پور

  بیش از یک ماه ●پزشکی و سلامت

   دیگر ویدئو ها