44 بازدید
0 نفر

تلویزیون_سامسونگ

تلویزیون سامسونگ کره


شفافیت صفحه ال ایی دی 😳🙄