10 بازدید
    0 نفر

    تلویزیون_سامسونگ

    تلویزیون سامسونگ کره


    شفافیت صفحه ال ایی دی 😳🙄