5 بازدید
    0 نفر

    آشنایی با دارو پلاتین

    افرادی با چهره نامتعارف و آرایش تند و متکبر یا خودستا که معمولا علاقه زیادی به ولخرجی دارن