50 بازدید
0 نفر

هفت گام امپراتوری

دراین ویدئو شما با نقش بانک ها در خلق پول کلاهبرداری قرن آشنا می شوید

بیش از یک ماه ●معرفی اشخاص