49 بازدید
2 نفر

تو بهترین شخص زندگی خودت هستی پس بخواه از خدا تا خدا هم بهت بده

با تکرار و تلقین کلمات زندگی خودمون رو تغییر بدیم😉