104 بازدید
3 نفر

اگه دنبال رسیدن به ارزوهات هستی فقط خودت رو باید باور کنی بخدا که لیاقتش رو داری

موفقیت شما در گرو باورهای شماست