16 بازدید
    0 نفر

    ورزش دفاع شخصی

    اجرای حرکت پِرِس‌بالانس
    توسط دانش آموز مهبد عزیزم کلاس اول (الف)

    ماشاالله به این قدرت و توانایی