51 بازدید
0 نفر

ورزش دفاع شخصی

اجرای حرکت پِرِس‌بالانس
توسط دانش آموز مهبد عزیزم کلاس اول (الف)

ماشاالله به این قدرت و توانایی