44 بازدید
0 نفر

برد دو بر هیچ تیم فوتبال قشقایی

مسابقه تیم فوتبال باشگاه قشفایی با تیم آلومینیوم اراک