474 بازدید
0 نفر

گفتگوی کاظم قلم چی با رتبه ۵ منطقه ۳ تجربی کنکور ۹۸ زهرا نامور

گفتگوی کاظم قلم چی با رتبه 5 منطقه 3 تجربی کنکور 98 زهرا نامور

بیش از یک ماه ●آموزشی