4745 بازدید
0 نفر

ترانسلومیناتور safe

از جمله مشکلاتی که ترانسلومیناتور های با طول موج های نور UV دارند ، خطرات ناشی از طول موج دستگاه می باشد که قابلیت صدمه زدن و ایجاد بیماری برای کاربر را به همراه دارند. همچنین موضوع استفاده از رنگ اتیدیوم برماید که کاملا سرطانزایی آن به اثبات رسیده است نیز مزید بر علت شد تا محققین به فکر چاره ای دیگر جهت مشاهده باندهای DNA‌ شوند. شرکت دنا ژن تجهیز با طراحی انواع مدل ترانسلومیناتور با طول موج ۴۷۰ نانومتر و همچنین قابلیت استفاده از یک رنگ مطمئن تر نسبت به اتیدیوم برماید خیال کاربران را بسیار راحت نموده است.