149 بازدید
0 نفر

گفتگوی کاظم قلم چی با رتبه ۱۰ تجربی کنکور ۹۸ مهدی زارع

گفتگوی کاظم قلم چی با رتبه 10 تجربی کنکور 98 مهدی زارع

بیش از یک ماه ●آموزشی