18 بازدید
    0 نفر

    گفتگوی کاظم قلم چی با رتبه ۱۰ تجربی کنکور ۹۸ مهدی زارع

    گفتگوی کاظم قلم چی با رتبه 10 تجربی کنکور 98 مهدی زارع

    بیش از یک ماه ●آموزشی