60 بازدید
0 نفر

نصب سکوی فاز ۲۳ پارس جنوبی

نصب سکوی فاز 23 پارس جنوبی توسط شرکت صدرا