20 بازدید
    0 نفر

    نصب سکوی فاز ۲۳ پارس جنوبی

    نصب سکوی فاز 23 پارس جنوبی توسط شرکت صدرا


      دیگر ویدئو ها