48 بازدید
3 نفر

حسن جبارزاده گل برتر

گل ۵۰ متری حسن جبارزاده


    • حسین رضائی بیش از یک ماه

      ماشاالله👏👏👏;

    • سیاوش فرتوت چوان بیش از یک ماه

      1000ماشاالله ⚽⚽⚽👏👏👏اون بالا بالا ها میبینمت مرد بزرگ💜💜💜;