27 بازدید
  3 نفر

  نمونه بارز یک مسلمان واقعی!!!

  بدون شرح !!!!! نبینی از دستت رفته !!


   • بهروز اعمازاده سرای 3روز پیش

    ای ول عالیه ;