96 بازدید
1 نفر

قمپزچهل وهفتم ازنگاه قم تی وی

کاری از همکارعزیزم محمدجعفری
جهت ساخت کلیپ باماتماس بگیرید 09199755476


    • احسان فکوری بنام بیش از یک ماه

      در نهایت باید راهش باز باشه در غیر اینصورت ،کاری که با یه فوت حل میشه رو باید از نو خرابش کرد و ساخت............;

    • احسان فکوری بنام بیش از یک ماه

      موضوع اینیکه طنز بهترین راه تخلیه مودبانه و منصفانه یک چیز تقریبا غیرقابل فهمه..........اینطوری بگم درونتو مثل اسید میخوره ولی از بیرون میگن.....چته؟؟مگه چی شده؟؟;