60 بازدید
1 نفر

چطوری بفروشیم؟

چطور با داستان سرایی بفروشیم.
رازها،ترفندها و تکنیک های فروش.
چطور در هر زمان و هر کجا بفروشیم.
چطوری هر چیزی رو به هر کسی بفروشیم.

#اموزش
#بازاریاب
#بازاریابی
#بازاریابی_فروش
#سیاوش_فرتوت
#الهی_که_عالم_عامل_عاشق_باشیم