88 بازدید
0 نفر

بالابر پایار

با بالابر پایار دیگه نگران رفت آمد سالمندان معلولین و افرادی که توان بالارفتن از پله ندارن، نباشید برای توضیحات بیشتر حتما ویدئو تا آخر ببینید


    • حمید خواجوی بیش از یک ماه

      ستاره 6655ستاره1ستاره 1258 ستاره 88 مربع;

    • حمید خواجوی بیش از یک ماه

      *6655*1*1258*88#;