57 بازدید
1 نفر

من یک کوچ هستم

مصاحبه با آکادمی کوچینگ فارسی زبانان انگلستان درباره علت انتخاب کوچینگ