32 بازدید
1 نفر

تیزر تبلیغاتی به همراه معرفی کد ussd خریداری شده

برند کنتیا، تیزر تبلیغاتی خود رو با کد ussd آینوتی، به تمام جهان معرفی میکند.