21 بازدید
0 نفر

درخواست من از کائنات

پدربزرگم همیشه می گفت : هر لحظه فکرهای خوب بکن و حرفهای پرانرژی و مثبت بزن خواسته هات رو تکرار کن و هرگز نفرین و جمله مایوس کننده به دهن نیار چون مرغ آمین در طول ۲۴ ساعت یکبار برای هر فردی آمین می گه و اون خواسته انجام می شه . الان به این فرآیند می گیم ارسال فرکانس برای کائنات .

بیش از یک ماه ●آموزشی