88 بازدید
3 نفر

طنز

چرخ گردان چه بگردد چه فلان تو فقط بخند


    • احسان فکوری بنام بیش از یک ماه

      شاد و پر انرژی;

    • احسان فکوری بنام بیش از یک ماه

      خوبه.......کاش اینجور کارا زیاد بشن;