205 بازدید
0 نفر

انگیزشی

ما اومدیم تو این دنیا برای چی؟؟؟؟؟
اومدیم برای بقا؟ یا اومدیم برای زندگی کردن؟
به افریینش خودتون فکر کنید
لایق چه چیزهایی هستید؟؟؟؟؟

بیش از یک ماه ●سمینار