32 بازدید
0 نفر

یلدای امسال با لوازم خانگی گرمایشی ارشیا

شب یلداست؛ شبى که در آن انار محبت دانه مى شود و سرخى عشق و عاطفه، نثار کاسه هاى لبریز از شوق ما؛ شبى که داغى نگاه هاى زیباى بزرگ ترها در چشمان کودکان اوج مى گیرد و بالا مى رود.

بیش از یک ماه ●سایر