1641 بازدید
1 نفر

ببینــ👀ــ حرفــ دلـــہ 👅👍

زهوشیاران عالم هرکه را دیدم
غمی دارد
دلا دیوانه شو
دیوانگی هم عالمی دارد


    • سجاد ملکی بیش از یک ماه

      دمت گرم 👍👍👍;