11 بازدید
    0 نفر

    دیزل ژنراتور کمنز

    عملیات پایانی و راه اندازی فاز ۱۴ عسلویه کنگان

    3 هفته پیش ●سایر